Vụi Hội Trăng Rằm thêm phần thưởng HOT

Để sự kiện Trung Thu Vui Hội Trăng Rằm thêm nhiều niềm vui và hấp dẫn, Chị Ba 9K đã thêm rất nhiều phần thưởng vào những hộp quà và bánh trung thu. Thay đổi mới này sẽ diễn ra sau bảo trì ngày 10/09/2014. Hãy cùng xem những món quà mới này nhé!

Xem thông tin chương trình tại đây

Các hạng mục thay đổi

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu – Trung
Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu – Thượng
Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Quà Trung Thu Củ (600 -1200 -1800)
Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Quà Trung Thu Củ (2400)
Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Quà Trung Thu – Thượng (1200)

Các hạng mục thay đổi

Quà ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh Trung Thu – Trung
Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Exp 5  phút kinh nghiệm cơ bản  
Bánh Trung Thu (Thượng) 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khóa
Củ Hành (50) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Sắt (50) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn - Nhỏ (200) 1 Khóa
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khóa
Quà ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh Trung Thu – Thượng
Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Exp 10 phút exp cơ bản  
Lệnh Bài Sự Kiện 1 Không khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (2000) 1 Khóa
Củ Hành (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khóa
Quà ngẫu nhiên khi sử dụng Quà Trung Thu Củ (600 -1200 -1800)
Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 3 Khóa
2000 Củ Khoá 2 Khóa
Bạc không khóa 200000 Không Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 2 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 10 Khóa
Quà ngẫu nhiên khi sử dụng Quà Trung Thu Củ (2400)
Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 3 Khóa
2000 Củ Khoá 2 Khóa
Bạc không khóa 400000 Không Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 2 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 10 Khóa
Quà ngẫu nhiên khi sử dụng Quà Trung Thu – Thượng (1200)
Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 3 Khóa
2000 Củ Khoá 3 Khóa
Bạc không khóa 600000 Không Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Bùa 9K (2000) 5 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 10 Khóa