Vinh Danh Top Lãnh Thổ Chiến Long Tộc

9K.com.vn - Sau nhiều cuộc giao tranh quyết liệt, những vùng đất, thành thị 9K Truyền Kỳ đã được phân chia ranh giới. Các bang phái đã khẳng định tên tuổi của mình trên khắp Võ Lâm rộng lớn, tiếng tăm ngày càng vang dội. Hãy cùng 9K Truyền Kỳ chúc mừng các Bang Hội cụm Long Tộc đã có tên trên bảng đồ Lãnh Thổ tuần cuối của tháng 10 nhé!

VINH DANH LÃNH THỔ CHIẾN TUẦN 4 - THÁNG 10

(Danh sách được cập nhật lúc 9h00 ngày 03/11/2014)

Thần Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Kim Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Ngân Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Thiên Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Thanh Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Hỏa Long - Uy Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Minh Long - Phi Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Thăng Long - Tàng Long

Bản Đồ Thành Trì

Ngọc Long - Hồng Long

Bản Đồ Thành Trì

Vân Long

Bản Đồ Thành Trì

Đằng Long

Bản Đồ Thành Trì

Xích Long

Bản Đồ Thành Trì

Song Long

Bản Đồ Thành Trì