Vinh danh sư huynh - sư tỷ tháng 9

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin được chúc mừng các vị sư huynh/ sư tỷ của Thập Đại Môn Phái của tháng 9. Hy vọng rằng những Đại Sư Huynh / Sư Tỷ này sẽ làm rạng danh môn phái của mình với những gì đã thể hiện tại lần Thi Đấu Môn Phái vừa qua.

Còn những thiếu hiệp chưa đạt được vị trí cao nhất trong Thi Đấu Môn Phái đừng nản lòng -Quân tử báo thù - 10 năm chưa muộn - hãy tích lũy thủy tinh, nâng cao đẳng cấp chờ ngày được đứng trên đỉnh vinh quang vào tháng 10 nhé!

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Thần Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Kim Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Bạch Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Thần Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Ngân Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Mãnh Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Ngọc Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Phi Hổ - Thiên Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Phục Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Thiên Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Uy Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Hỏa Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Hoàng Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Minh Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Đại Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Phi Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Song Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Thăng Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Ngọa Hổ

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Tàng Long

Click vào hình để phóng to

Đại Sư Huynh / Sư Tỷ máy chủ Linh Hổ

Click vào hình để phóng to