Vinh danh Lãnh Thổ Chiến tuần 3 Tháng 12

9K.com.vn - Sau nhiều cuộc giao tranh quyết liệt, những vùng đất, thành thị 9K Truyền Kỳ đã được phân chia ranh giới. Các bang phái đã khẳng định tên tuổi của mình trên khắp Võ Lâm rộng lớn, tiếng tăm ngày càng vang dội. Hãy cùng 9K Truyền Kỳ chúc mừng các Bang Hội trên toàn máy chủ đã có tên trên bảng đồ Lãnh Thổ tuần đầu tháng 12 nhé!

VINH DANH LÃNH THỔ CHIẾN TUẦN 3 - THÁNG 12

(Danh sách được cập nhật lúc 9h00 ngày 22/12/2014)

Thần Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Kim Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Ngân Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Thiên Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Thanh Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Uy Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Minh Long

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Thăng Long

Bản Đồ Thành Trì

Ngọc Long

Bản Đồ Thành Trì

Vân Long

Bản Đồ Thành Trì

Đằng Long

Bản Đồ Thành Trì

Xích Long

Bản Đồ Thành Trì

Song Long

Bản Đồ Thành Trì

Ngự Long

Bản Đồ Thành Trì

Ngọa Long

Bản Đồ Thành Trì

Quyền Long

Bản Đồ Thành Trì

Bạch Long

Bản Đồ Thành Trì

Phúc Long

Bản Đồ Thành Trì

Hoàng Long

Bản Đồ Thành Trì

Châu Long

Bản Đồ Thành Trì

Mộc Long

Bản Đồ Thành Trì