Vinh danh Lãnh Thổ Chiến tuần 3 Tháng 12

9K.com.vn - Sau nhiều cuộc giao tranh quyết liệt, những vùng đất, thành thị 9K Truyền Kỳ đã được phân chia ranh giới. Các bang phái đã khẳng định tên tuổi của mình trên khắp Võ Lâm rộng lớn, tiếng tăm ngày càng vang dội. Hãy cùng 9K Truyền Kỳ chúc mừng các Bang Hội trên toàn máy chủ đã có tên trên bảng đồ Lãnh Thổ tuần đầu tháng 12 nhé!

VINH DANH LÃNH THỔ CHIẾN TUẦN 3 - THÁNG 12

(Danh sách được cập nhật lúc 9h00 ngày 22/12/2014)

Thần Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Bạch Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Mãnh Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Phục Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Phi Hổ - Thiên Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Hoàng Hổ - Đại Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Song Hổ - Ngọa Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Linh Hổ

Bảng Xếp Hạng Lãnh Thổ

Bản Đồ Thành Trì

Hắc Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Dạ Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Thiết Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Kỳ Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Bá Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Uy Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Vương Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Quyền Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Xích Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Chiến Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Phi Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Triệu Hổ

Bản Đồ Thành Trì

Vân Hổ

Bản Đồ Thành Trì