Vinh danh Hoa Sơn Luận Kiếm tháng 11

9K.com.vn - Hoa Sơn Luận Kiếm - Một sự kiện vô cùng đặc biệt với các đồng đạo Võ Lâm 9K. Mỗi tháng 01 lần, thi đấu Hoa Sơn Luận Kiếm lại diễn ra khiến cho toàn thể võ lâm dậy sóng. Người chiến thắng không những được nhân sĩ toàn máy chủ ngưỡng mộ mà còn nhận được rất nhiều quà quý.

Hãy cùng xem những ngôi vị đầu bảng Hoa Sơn Luận Kiếm tháng 11 nhé!

TOP CAO THỦ HOA SƠN LUẬN KIẾM THÁNG 11
CỤM LONG TỘC

(Danh sách được cập nhật lúc 9h00 ngày 01/12/2014)

Thần Long

Kim Long

Ngân Long

Thiên Long

Thanh Long

Uy Long

Minh Long

Thăng Long

Ngọc Long