Vinh danh Cao thủ đua Top ngày 07/07/2014

9K.com.vn - Cuộc đua Top 9K đang dần nóng lên khi các Thiếu Hiệp đang ráo riết luyện công, thăng cấp. Ở hạng mục đua TOP đã bắt đầu xuất hiện những Cao Thủ ở năm máy chủ Thần Long - Kim Long - Bạch Hổ - Thần Hổ - Ngân Long. Hãy cùng chị Ba 9K điểm danh những cao thủ này nhé!

Thần Long

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Kim Long

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Gia Tộc

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Bạch Hổ

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Gia Tộc

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Thần Hổ

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Gia Tộc

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Ngân Long

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Gia Tộc

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Lưu ý

  • Tin tức được ghi nhận lúc 09h00 ngày 07/07/2014.
  • Thứ hạng được cập nhật vào lúc 11h59 phút mỗi ngày.
  • Điểm xếp hạng được cập nhật thực tế.