[Vật Phẩm] Sách Thuyết Phục Đồng Hành

Bạn Đồng Hành là nhân vật không thể thiếu trong bước đường hành tẩu giang hồ của các Thiếu Hiệp, Đồng Hành sẽ giúp các chủ nhân vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Bạn Đồng Hành năng lực càng cao càng hỗ trợ được nhiều cho các Thiếu Hiệp. Nhằm giúp các Thiếu Hiệp có được những Đồng Hành mạnh mẽ, Ban Điều Hành ra mắt vật phẩm mới mang tên: Sách Thuyết Phục Đồng Hành.

Hãy cùng chị Ba 9k tìm hiểu vật phẩm mới.

Sách Thuyết Phục Đồng Hành

Vật phẩmChú thích

Nơi Bán:

Các Thiếu Hiệp có thể sở hữu "Sách Thuyết Phục Đồng Hành" bằng cách mua tại "Kỳ Trân Các"

Làm cách nào để Tiến Hóa Bạn Đồng Hành

Khi thiếu hiệp tham gia tính năng Thiên Diệu Tháp tại các tầng 1 và 2: sẽ có xác xuất gặp NPC Quản Gia Đồng Hành.

Sử dụng Sách Thuyết Phục đồng Hành để bắt Quản Gia Đồng Hành

 

Sau khi sử dụng Sách Thuyết Phục Đồng Hành các Thiếu Hiệp sẽ nhận được các loại đồng hành cấp ngẫu nhiên.