Tính năng mới - Chiêu Tài Tấn Bảo

[9K.com.vn] - Củ Khóa và Củ Không Khóa là 02 đơn vị tiền tệ trong 9K. Tính năng Chiêu Tài Tấn Bảo sẽ giúp các Thiếu Hiệp đổi Củ Không Khóa thành nhiều Củ Khóa. Tùy theo nhu cầu của mình để sử dụng cho lợi ích nhất nhé!

Nội dung

Mỗi ngày người chơi có thể dùng Củ không khoá để đổi nhận được nhiều Củ Khoá hơn.


Chọn Chiêu Tài ở góc trên phải gần bản đồ

Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể Đổi tối đa 5 lần.

LầnĐổi Củ Không khoáNhận được Củ Khoá
1 100 1000
2 200 1600
3 400 2400
4 600 3000
5 1000 5000

Người chơi bấm vào Đổi để dùng Củ Không khoá đổi Củ Khoá.