Thông báo về việc thay đổi cách tính điểm sự kiện đua top nạp củ mỗi ngày

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành hay đổi cách tính điểm của sự kiện “Top nạp củ mỗi ngày” từ sau bảo trì ngày 11/6:

Sau khi trao thưởng cho Top nạp mỗi ngày thì hệ Bảng xếp hạng tích luỹ Phiếu 9K sẽ khởi tạo lại (reset). Các thiếu hiệp bắt đầu đua top lại từ đầu.

  • Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.

Chị Ba 9K kính báo,