Thông báo về việc khắc phục lỗi không nhận được quà sự kiện "Quà nạp mỗi ngày"

[9K.com.vn]

Các Thiếu Hiệp thân mến,

Theo như thông báo trước về lỗi không nhận được quà tặng từ sự kiện "Quà nạp mỗi ngày" và "Quà nạp tích lũy", hiện tại vẫn chưa khắc phục hoàn tất. Vì vậy, Chị ba 9K xin thông báo để các thiếu hiệp thông tin như sau: 

Quà nạp mỗi ngày

    • Chị Ba 9K sẽ gửi lại gói quà tương ứng với mức nạp của các thiếu hiệp trong ngày hôm nay 3/9/2015.
    •  Thời gian gừi quà: Chiều ngày thứ sáu 04/9/2015

Quà nạp tích lũy

  • Điểm tích lũy hiện tại vẫn được ghi nhận từ thời điểm 0h00 ngày 03/9/2015 và sẽ hiện thị lại sau khi khắc phục xong sự cố

Rất mong các thiếu hiệp thông cảm vì sự cố này.