Thông Báo Liên Thông Máy Chủ Long Tộc, Hổ Tộc và Lâm An

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo, 9K sẽ diễn ra sự kiện liên thông các máy chủ trong Cụm Hổ Tộc, Long Tộc và Lâm An, mang đến cơ hội gặp gỡ giao lưu, rèn luyện võ nghệ. Các máy chủ sẽ tiến hành liên thông bao gồm:

1. Long Tộc

Cụm 1: Thần LongCụm 2: Thăng Long
Thần Long Thăng Long
Kim Long Ngự Long

1. Hổ Tộc

Cụm 1: Mãnh Hổ
Mãnh Hổ
Hắc Hổ

1. Lâm An

Cụm 1: Lâm An 1Cụm 2: Lâm An 5Cụm 3: Lâm An 9Cụm 4: Lâm An 11Cụm 5: Lâm An 13
Lâm An 1 Lâm An 5 Lâm An 9 Lâm An 11 Lâm An 13
Lâm An 3 Lâm An 7 Lâm An 10 Lâm An 12 Lâm An 14

Các máy chủ ở mỗi cụm sẽ tiến hành liên thông khi bảo trì cập nhật vào 5h00  đến 11h00 ngày Thứ Tư 30/12/2015.

Trước khi sự kiện liên thông diễn ra. Chị Ba 9K có đôi lời cùng các Thiếu Hiệp:

Quà tặng liên thông

Quà tặng máy chủ mở sau

Các máy chủ Ngự Long, Hắc Hổ, Lâm An 3, Lâm An 7, Lâm An 10, Lâm An 12, Lâm An 14 do mở sau nên sẽ được tặng Gói quà cơ bản như sau:

  • Thời gian: 14h00 ngày 30/12/2015 - 05h00 ngày01/01/2015
  • Đối tượng: Dành cho Thiếu Hiệp cấp độ 80 trở lên, nhận 1 lần duy nhất Gói quà hỗ trợ.
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan tại 5 đại thành thị.
  • Gói quà cơ bản
Vật phẩmTính ChấtSố lượngHình ảnh
Củ khóa (10.000) Khóa 1
Bạc (100000 Lượng) Khóa 1
Huy Chương Chiến Trường Khóa 1
Huy Chương Trích Tinh Lâu Khóa 1
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 sao Khóa 1
Ly Ưu Quả Khóa 1
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến Khóa 5

Lưu ý

  • Gói quà hỗ trợ = Gói quà cơ bản x Số ngày lệch giữa 2 máy chủ.
  • Số lượng Huy Chương Lãnh Thổ Chiến nhận được tính theo Số tuần chênh lệch giữa 2 máy chủ.
Quà tặng sau khi liên thông
  • Thời gian: từ 30/12/2015 - 07/01/2016
  • Đối tượng: Dành cho Thiếu Hiệp cấp độ 80 trở lên, nhận duy nhất 1 lần gói quà liên thông bên dưới.
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan tại 5 đại thành thị.
  • Phần thưởng:
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Củ khóa (1000) 5 Khóa
Bạc (5 vạn) 1 Khóa
Quả Ly Ưu 4 Khóa