Thông báo điều chỉnh lỗi tính điểm Bang Hội

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp,

Sau khi cập nhật phiên bản mới ngày 11/6, một số máy chủ phát sinh lỗi tính điểm Bang hội khi tham gia Võ lâm cao thủ 145. Lỗi này hiện tại đã được khắc phục và đã điều chỉnh như sau:

  • Điểm bang hội sẽ được tính lại đúng với kết quả đánh boss của bang hội đó vào những lần trước.
  • Phần thưởng đổi Điểm bang hội sẽ thay đổi thành Mảnh Vô Tự Thiên Thư (không khoá).
  • Rất mong các Thiếu hiệp thông cảm vì sự cố ngoài ý muốn này.

Chị Ba 9K kính báo,