Tăng giới hạn mở Bảo Rương Thần Bí

C
ác thiếu hiệp 9K thân mến,

Sự kiện Bảo Rương Thần Bí đang diễn ra nhất định đã mang đến nhiều niềm vui cho các Thiếu Hiệp, Chị Ba 9K đã nhận được rất nhiều phản hồi về việc các Thiếu Hiệp đã mở tối đa giới hạn cho phép của sự kiện rồi (300 rương bằng bạc và 600 rương bằng Củ) và rất muốn mở thêm.

Đây chính là tin vui dành cho các bạn nhé sau bảo trì ngày 08/08/2014, 9K Truyền Kỳ sẽ tăng giới hạn cho phép giám định Rương Thần Bí.

Thời gian

Từ sau bảo trì ngày 08/08/2014.

Tăng giới hạn giám định Rương Thần Bí

 Thời gian gia tăng số lần giám định rương
 Sau bảo trì 31/07/20140h ngày 08/08/2014 0h ngày 14/08/2014 0h ngày 21/08/2014 
Số lần tối đa giám định rương bằng Bạc 300 lần 600 lần 900 lần 1200 lần
Số lần tối đa giám định rương bằng Củ 600 lần 1200 lần 1800 lần 2400 lần
Số lượng vật phẩm Quà Giám Định Bạc (300)  1 +1 +1 +1
Số lượng vật phẩm Quà Giám Định Củ (300)  1 +1 +1 +1
Số lượng vật phẩm Quà Giám Định Củ (600) 1 +1 +1 +1

 

Lưu ý

  • Người chơi phải hoàn thành 300 lần giám định Rương Thần Bí bằng Bạc mới có thể tham gia tiếp ở lần tăng giới hạn tiếp theo.
  • Người chơi phải hoàn thành 600 lần giám định Rương Thần Bí bằng Củ mới có thể tham gia tiếp ở lần tăng giới hạn tiếp theo.
  • Người chơi đã hoàn thành giám định tối đa nhưng chưa đến thời gian mở giới hạn thì người chơi phải chờ cho đến khi hệ thống tăng giới hạn tiếp theo.
  • Người chơi có thể tích luỹ nhận dồn Quà Giám Định Bạc (300) tối đa 4 cái trong suốt thời gian sự kiện.
  • Người chơi có thể tích luỹ nhận dồn Quà Giám Định Củ (300) tối đa 4 cái trong suốt thời gian sự kiện.
  • Người chơi có thể tích luỹ nhận dồn Quà Giám Định Củ (600) tối đa 4 cái trong suốt thời gian sự kiện