Tạm hoãn liên thông máy chủ Hổ Tộc, Long Tộc và Lâm An

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo, sau khi nghe ý kiến phản hồi của các Thiếu Hiệp ở cụm Lâm An và tránh ảnh hưởng hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm nên Ban Điều Hành hoãn thời gian liên thông lại. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau:

Các cụm máy chủ liên thông dự kiến:

1. Long Tộc

Cụm 1: Thần LongCụm 2: Thăng Long
Thần Long Thăng Long
Kim Long Ngự Long

1. Hổ Tộc

Cụm 1: Mãnh Hổ
Mãnh Hổ
Hắc Hổ

1. Lâm An

Cụm 1: Lâm An 1Cụm 2: Lâm An 5Cụm 3: Lâm An 9Cụm 4: Lâm An 11
Lâm An 1 Lâm An 5 Lâm An 9 Lâm An 11
Lâm An 3 Lâm An 7 Lâm An 10 Lâm An 12

Chị Ba 9K,