Sự kiện| Cùng nhận Lộc Tết

 

Cùng Nhận Lộc Tết

 

Giới thiệu

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 16/02/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 22/02/2015
  • Đối tượng: Tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả máy chủ sẽ đồng loạt diễn ra hoạt động Đốt Pháo Hoa.
  • Hoàn thành 6 lần đốt Pháo hoa sẽ nhận được Rương năm mới 2015
Yêu cầuPhần thưởng
Hoàn thành 6 lần đốt pháo hoa Rương Năm Mới 2015 -khóa-

 

  • Dùng Rương năm mới 2015 sẽ nhận đc phần thưởng cực xịn.

 

STTPhần thưởng
1 [Ngoại Trang] Ngôi Sao Nhỏ (3 ngày) x1
2 2.000 Củ khóa x1
3 20 vạn bạc khóa x1
4 Hoạt lực hoàn lớn x1
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả máy chủ sẽ đồng loạt diễn ra hoạt động Điểm năng động.
  • Người chơi đạt đủ 80 điểm năng động sẽ nhận được quà
Yêu cầuPhần thưởng
Mỗi ngày đạt đủ 80 điểm năng động Túi Quà Năm Mới Ất Mùi -khóa-
  • Dùng Túi Quà Năm Mới Ất Mùi sẽ nhận đc phần thưởng cực xịn.
STTPhần thưởng
1 Quà Mặt Nạ Năm Mới x1
2 2.000 Củ khóa x1
3 20 vạn bạc khóa x1
4 Hoạt lực hoàn lớn x1