Quà tặng nhân dịp ra mắt "Bảo rương thần bí"

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ dành tặng các thiếu hiệp một món quà nhân dịp lần đầu tiên ra mắt sự kiện "Bảo Rương Thần Bí":

Thời gian nhận quà: từ 10:00 thứ Năm, ngày 31/07/2014

Phạm vi: tất cả các máy chủ

*Quà sẽ được trao vào hộp thư của nhân vật.

STTQuà tặng
1 50.000 Bạc Khóa
2 500 Củ Khóa

Sau cập nhật, mời các Thiếu Hiệp hãy tham gia Sự Kiện Bảo Rương Thần Bí từ 31/07 đến 28/08 bao gồm 3 hoạt động: