Ngày Vàng Nạp Củ ngày cuối cùng!

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin giới thiệu sự kiện khuyến mãi hấp dẫn "NGÀY VÀNG NẠP CỦ". Mỗi ngày, từ 20 - 21 -22/10/2014, khi nạp Củ chạm mốc nhất định, các Thiếu Hiệp sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn. Quà tặng sẽ được trao vào hộp thư vào ngày hôm sau.

Giới thiệu

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại các máy chủ.

Thời gian: 20/10/2014 - 23hh59 ngày 22/10/2014

Quy tắc hoạt động: Mỗi ngày từ 20 - 21 -22/10/2014, khi người chơi nạp Củ tích lũy đạt các mốc quy định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Lịch sử nạp Củ sẽ được tạo mới (reset) vào 0h00 mỗi ngày.  

Lưu ý:

  • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.
  • Trong ngày 20/10, Thiếu Hiệp nạp 60,000 Củ thì nhận được phần thưởng tương ứng mốc 30,000 và 60,000. Vào 0h00 ngày 21/10, Thiếu hiệp nạp tiếp 90,000 Củ sẽ nhận cả 03 mốc của ngày mới. 

Quà tặng

Máy chủ đã mở mốc 79
 Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnhTính chất
30,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
60,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
90,000 2000 Củ Khoá 15 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 10 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 2 Khoá
Máy chủ đã mở mốc 89
 Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnhTính chất
30,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 3 Khoá
60,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khoá
Hộp Phi Phong Lv3 1 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 4 Khoá
90,000 2000 Củ Khoá 15 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 10 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
Ly Ưu Quả 8 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 5 Khoá
Máy chủ đã mở mốc 99
 Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnhTính chất
30,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 3 Khoá
60,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá (Lv3) 2 Khoá
Hộp Phi Phong Lv3 1 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 4 Khoá
90,000 2000 Củ Khoá 15 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 10 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
Ly Ưu Quả 8 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 5 Khoá
Máy chủ đã mở mốc 150
 Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnhTính chất
30,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 3 Khoá
60,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá (Lv3) 2 Khoá
Hộp Phi Phong Lv3 1 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 4 Khoá
90,000 2000 Củ Khoá 15 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 10 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
Ly Ưu Quả 8 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 5 Khoá

Xem thêm

Hương Sen Tháng 10

Nạp Thẻ tại Đây

Quà tặng Nạp Củ Lần Đầu

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây