Mở lại hoạt động Đầu Tư Vốn

[9K.com.vn] - Hoạt Động Đầu Tư Vốn đã được mở lại và hoạt động bình thường. Ban điều hành 9K Truyền Kỳ thân mời các Thiếu Hiệp tiếp tục nhận quà của gói đầu tư như lịch trình tại đây. 

Lưu ý: Đối với các phần quà nhận trong ngày bảo trì 29/11/2014 các Thiếu Hiệp có thể nhận bù tại giao diện Đầu Tư Vốn như bình thường.

Trong thời gian này ngoài hoạt động đầu tư vốn, thân mời các Thiếu Hiệp tiếp tục tham gia các sự kiện mới cập nhật:

A. Sự kiện mới:

B.  Tính năng mới

Xem thêm

Online Lật Hình 9K 2

Nạp Thẻ tại Đây

Quà tặng Nạp Củ Lần Đầu

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây