Max cấp nhớ trữ kinh nghiệm vào túi!

[9K.com.vn] - Nhờ áp dụng Bí Kíp Tăng Kinh Nghiệm Nhanh của Chị Ba 9K mà các Thiếu hiệp giờ đây thăng cấp như bay, chẳng mấy chốc đã đụng giới hạn cấp độ của máy chủ. Khi chạm giới hạn cấp độ, các Thiếu Hiệp sẽ không thể thăng cấp được nữa mà phải chờ đến ngày máy chủ mở giới hạn. Vậy số kinh nghiệm tích lũy vào đâu? Rất đơn giản hãy sử dụng Bùa Trữ EXP.

Giới thiệu Bùa Trữ EXP

Vật phẩmĐặc điểm
 • Bùa trữ EXP dùng để lưu trữ lượng kinh nghiệm dư khi đã đạt giới hạn cấp độ máy chủ.
 • Bán ở Kỳ Trân Các
 • Vật phẩm không khóa, sau khi tích lũy kinh nghiệm có thể giao dịch cho người chơi khác.
Cấp độ Bùa Trữ EXPCấp sử dụng
Bùa Trữ EXP đầy(Cấp 1) Người chơi dưới cấp 69(gồm cấp 69 exp chưa max)
Bùa Trữ EXP đầy(Cấp 2) Người chơi dưới cấp 79(gồm cấp 79 exp chưa max)
Bùa Trữ EXP đầy(Cấp 3) Người chơi dưới cấp 89(gồm cấp 89 exp chưa max)
Bùa Trữ EXP đầy(Cấp 4) Người chơi dưới cấp 99(gồm cấp 99 exp chưa max)

Cách sử dụng

  • Mua Bùa Trữ EXP - Rỗng tại Kỳ Trân Các (Phím tắt G)

  • Nhấn chuột phải sử dụng vật phẩm, Thiếu Hiệp sẽ nhận được nhiệm vụ Đề Hồ Quán Đỉnh. Nhiệm vụ này yêu cầu các Thiếu Hiệp làm đầy bùa.

  • Sau khi làm nhiệm vu, tham gia các hoạt động như bình thường, kinh nghiệm sẽ tự động đổ vào Bùa Trữ EXP. Khi bùa đã đầy, Thiếu Hiệp đến gặp NPC Ngọc Như Hồng để lấy bùa.

  • Bùa sau khi đã đầ sẽ không khóa, có thể giao dịch được cho người chơi khác.