Lỗi "Không nhận được Quà Nạp Mỗi Ngày"

[9K.com.vn]

Các Thiếu Hiệp thân mến,

Sau khi bảo trì cập nhật sự kiện mới "Rước Đèn Đêm Trăng", nhiều thiếu hiệp tham gia sự kiện "Quà Nạp Mỗi Ngày" và "Quà Nạp Tích Lũy" đạt mốc nhưng không nhận được thưởng. 

Hiện tại Chị Ba 9K đang kiểm tra và khắc phục lỗi này. Dự kiến lỗi sẽ khắc phục xong trong chiều hôm nay.

Các thiếu hiệp đã nạp củ đạt mốc trong ngày vẫn được hệ thống ghi nhận và có thể nhận phần thưởng sau khi khắc lỗi được khắc phục.

Chị Ba 9K chân thành xin lỗi các thiếu hiệp vì sự cố đáng tiếc này.