Liên thông máy chủ Long Tộc, Hổ Tộc và Lâm An

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo, 9K sẽ diễn ra sự kiện liên thông các máy chủ trong Cụm Hổ Tộc, Long Tộc và Lâm An, mang đến cơ hội gặp gỡ giao lưu, rèn luyện võ nghệ. Các máy chủ sẽ tiến hành liên thông bao gồm:

1. Long Tộc

Cụm 1: Kim LongCụm 2: Thăng LongCụm 3: Thủy Long
Kim Long Thăng Long Thủy Long
Ngân Long Vân Long Kiếm Long
Thanh Long

1. Hổ Tộc

Cụm 1: Hoàng Hổ
Hoàng Hổ
Song Hổ

1. Lâm An

Cụm 1: Lâm An 1Cụm 2: Lâm An 3
Lâm An 1 Lâm An 3
Lâm An 2 Lâm An 4

Các máy chủ ở mỗi cụm sẽ tiến hành liên thông khi bảo trì cập nhật ngày Thứ Năm 09/07/2015.

Trước khi sự kiện liên thông diễn ra. Chị Ba 9K có đôi lời cùng các Thiếu Hiệp:

Quà tặng liên thông

Quà tặng máy chủ chênh lệch ngày

Các máy chủ Ngân Long, Thanh Long, Vân Long, Kiếm Long, Song Hổ, Lâm An 2, Lâm An 4 do mở sau nên sẽ được tặng Gói quà cơ bản như sau:

  • Thời gian: 15h00 ngày 08/7/2015 - 04h00 ngày 09/7/2015
  • Đối tượng: Dành cho Thiếu Hiệp cấp độ 80 trở lên
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan tại 5 đại thành thị.
  • Phần thưởng: Gói quà cơ bản
Vật phẩmTính ChấtSố lượngHình ảnh
Củ khóa (10.000) Khóa 2
Bạc (100000 Lượng) Khóa 3
Huy Chương Chiến Trường Khóa 2
Huy Chương Trích Tinh Lâu Khóa 2
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 sao Khóa 2
Ly Ưu Quả Khóa 3
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến Khóa 10

Lưu ý

  • Gói quà nhận được = Gói quà cơ bản x Số ngày lệch giữa 2 máy chủ.
  • Số lượng Huy Chương Lãnh Thổ Chiến nhận được tính theo Số tuần chênh lệch giữa 2 máy chủ.
Quà tặng sau khi liên thông
  • Thời gian: 10h00 mỗi ngày trong suốt 7 ngày từ 09/7/2015 - 15/07/2015
  • Đối tượng: Dành cho Thiếu Hiệp cấp độ 80 trở lên
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan tại 5 đại thành thị.
  • Phần thưởng:
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Củ khóa (1000) 5 Khóa
Bạc khóa (5 vạn) 1 Khóa
Quả Ly Ưu 4 Khóa