Lâm An 3 - Top nạp củ tuần 4

9K.com.vn - Sự kiện Top Nạp Củ Mỗi Tuần dành cho máy chủ Lâm An 3 đã tìm được 10 Thiếu hiệp dẫn đầu trong tuần thứ hai.

Danh sách Top 10 Thiếu hiệp tuần 4 (14/05/2015 - 20/05/2015)

HạngTên Thiếu hiệpMôn phái
1
HàNhậtVy
Cái Bang
2 BăngLinh Võ Đang
3 LưuSiêu Hoa Sơn
4 AHuy Hoa Sơn
5 xlSoSlxNoName Cái Bang
6 RjnôNguyễn Thiên Vương
7 xZCxSagittarius Thiên Vương
8 ChymToVãj Võ Đang
9 BossThổ Võ Đang
10 NíNaNíNac Đường Môn
Phần thưởng cho thiếu hiệp hạng 1 gồm:

Bộ Trang Bị Thượng Bậc 5 gồm (4 Quà Phòng Cụ + 1 Quà Y Phục + 4 Quà Trang Sức + 1 Quà Vũ Khí Thượng Bậc 5):

Số LượngTính ChấtGhi ChúHình ảnh
Vũ Khí Quà Vũ Khí Thượng Bậc 5 1
Y Phục Quà Y Phục Thượng Bậc 5 1
Trang Sức Quà Trang Sức Thượng Bậc 5 4
Phòng Cụ Quà Phòng Cụ Thượng Bậc 5 4
Bộ trang bị thú cưỡi bao gồm (1 Yên + 1 Đạp + 1 Cương):
LoạiGhi ChúHình ảnh
Bậc 5 Đạp Thương Hồng Ngự Thiên Đạp
Yên Thương Hồng Ngự Thiên Yên
Cương Thương Hồng Ngự Thiên Cương