Kim Sư Thành Đôi

[9k.com.vn] - Giang hồ tương truyền, nghệ nhân Lâm Thiên Tâm từng làm 1 đôi Kim Sư Trấn Chỉ định tặng làm tín vật hẹn ước tặng cho Trì Thanh, nhưng chưa kịp tặng thì không may bỏ mạng ở Thiên Tâm Cốc. Từ đó, đôi Kim Sư thất lạc trong nhân gian. Tương truyền, hiệp khách nào tìm đủ đôi Kim Sư sẽ nhận được nhiều trân châu kỳ bảo. Vật hiếm ai ai cũng muốn có, những trận tranh đoạt đã bắt đầu, mau mau đến gặp NPC Chủ Thương Hội để tham gia!

 

Kim Sư Thành Đôi

 

Điều kiện tham gia:

 • Nhân vật đạt cấp 40.
 • Máy chủ mở 46 ngày trở lên.
 • Một đội 4 người.
 • Tối thiểu 6 đội mới có thể mở thi đấu.
 • Tất cả thành viên mỗi lần báo danh cần có Kim Sư Lệnh: 1000 Củ Khoá (mua tại Kỳ Trân Các).
 • Lưu Ý: Khi tham gia tính này không được sử dụng các phần mềm hỗ trợ.

 

Thời gian tham gia: 11:30, 17:30, 19:00 mỗi ngày,  sẽ mở báo danh trong 10 phút.
NPC báo danh: NPC Chủ Thương Hội Lâm An (425,235)

 

Quy tắc tham gia:

  • Mỗi ngày chỉ tham gia được 1 lần.
  • Sau khi báo danh sẽ truyền tống đến khu chuẩn bị.
  • Sau khi kết thúc báo danh sẽ được truyền tống vào bản đồ thi đấu, trong túi của đội trưởng sẽ xuất hiện 1 Kim Sư Hiếm.
  • Khi thành viên đánh bại đội trưởng khác có Kim Sư và ở cùng phạm vi bản đồ với đội trưởng cùa mình thì đội sẽ nhận được 1 Kim Sư, còn đội trưởng bị đánh bại sẽ mất 1 Kim Sư.
  • Khi trong túi đội trưởng có đủ 2 Kim Sư và an toàn đến được chỗ Trì Thanh ở giữa bản đồ để trả nhiệm vụ (không cần đủ mặt thành viên), xem như đội đã chiến thắng và nhận được phần thưởng.

  • Người chơi bị đánh bại sẽ được truyền tống đến điểm hồi sinh ngẫu nhiên.
  • Thời gian hoạt động là 20 phút, đội mất Kim Sư chỉ cần tìm lại đủ 2 Kim Sư và giao nộp cho NPC Trì Thanh trước khi kết thúc hoạt động vẫn có thể giành chiến thắng.
  • Và đương nhiên, không thu thập đủ Kim Sư thì đội vẫn có thể nhận thưởng khích lệ ở chỗ Chủ Thương Hội.
  • Trong bản đồ có 2 Thương Nhân, có thể dùng Bạc Khóa Liên Server để mua thuốc và đạo cụ.

  • Trong bản đồ có thể gây rối loạn sỹ khí, công lực càng cao chịu ảnh hưởng càng rõ rệt.
  • Chỗ Thương Nhân có bán Thần Tức Đơn, có thể làm giảm ảnh hưởng của hiệu ứng xấu.
  • Nhắc nhở: Thành viên sau khi vào bản đồ sẽ nhận được 1 Túi Đạo Cụ, mở ra ngẫu nhiên được các vật phẩm được bán tại Thương Nhân, dùng để tiêu diệt kẻ địch hoặc hỗ trợ đội trưởng:

Phần thưởng:

Nhận thưởng ở chỗ Chủ Thương Hội, phần thưởng sẽ không cộng dồn nên các đại hiệp nhớ nhận thưởng kịp thời.

ThắngThua
Máy chủ 46 ngày
30 phút exp cơ bản 20 phút exp cơ bản
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên*1 Túi Mảnh Đá Lv2*1
Lệnh Bài Danh Vọng Cầu Phúc (10 điểm)  
Máy chủ 65 ngày
  20 phút exp cơ bản
Đá Rèn*3 Long Văn Ô Kim*5
Lệnh Bài Danh Vọng Cầu Phúc (10 điểm)  
Máy chủ 130 ngày
30 phút exp cơ bản 20 phút exp cơ bản
Đá Rèn*3 Long Văn Ô Kim*5
Lệnh Bài Danh Vọng Cầu Phúc (10 điểm)  
Máy chủ 250 ngày
30 phút exp cơ bản 20 phút exp cơ bản
Đá Rèn*3 Đá Rèn*3
Chân Khí Đơn (500)*5 Chân Khí Đơn (500)*5
Lệnh Bài Danh Vọng Cầu Phúc (10 điểm) Mảnh Đá Điểm Kim Hộ Uyển Truyền Thuyết*1 (Khóa)
Mảnh Đá Điểm Kim Hộ Uyển Truyền Thuyết*2 (Khóa)  
Mảnh Đá Điểm Kim Hộ Uyển Truyền Thuyết*1 (Không Khóa)  
Lưu ý:
  • Dùng 300 Mảnh Đá Điểm Kim Hộ Uyển Truyền Thuyết để ghép thành Đá Điểm Kim Hộ Uyển Truyền Thuyết bậc 8.

 • Khi số tổng số Kim Sư Hiếm trong bản đồ nhỏ hơn 2: hoạt động sẽ kết thúc mà không cần hết giờ.