Kết quả Đua top Lâm An 5

9K.com.vn - Sự kiện Đua Top Công Lực tại máy chủ Lâm An 5 đã kết thúc. Sau một tháng giao tranh quyết liệt, chủ nhân của giải thưởng siêu hấp dẫn đã lộ diện. Chị Ba 9K xin chúc mừng các Thiếu Hiệp nhé!

  • Giải thưởng vật phẩm ingame: đã được trao vào hộp thư các Thiếu Hiệp vui lòng kiểm tra Hộp Thư.

TOP 100 ĐUA TOP CÔNG LỰC LÂM AN 5

HạngTên nhân vậtMôn pháiCông lựcHạngTên nhân vậtMôn pháiCông lực
1 oOoHoaThủyTiênoOo Hoa Sơn 2955 51 redturtle Nga My 1718
2 oOooSÉTooOo Thiên Nhẫn 2742 52 KiếmChọtVàoHáng Hoa Sơn 1714
3 FCSuSuSi Nga My 2628 53 MậpZs7 Thiên Vương 1704
4 S2xTin Thiên Nhẫn 2601 54 s2binx Thúy Yên 1700
5 zBestRivenz Hoa Sơn 2565 55 MobiistarPrime558 Đường Môn 1698
6 o0oBáVươngo0o Hoa Sơn 2380 56 TuyếtPhongTiễn Đường Môn 1686
7 o0oDSNCrystalLiuYiFei Thiên Vương 2271 57 NgạoHuyếtLăngVân Thiên Vương 1684
8 BaaKimTrang Nga My 2226 58 lontrau Đường Môn 1673
9 FCTàThần Thiên Vương 2206 59 OOgiahanOO Đường Môn 1656
10 zĐậuHàLan Võ Đang 2202 60 CháoPhởMìCơm Hoa Sơn 1636
11 XxTaoTạoNétxX Nga My 2166 61 ZzSịpDạQuangzZ Côn Lôn 1633
12 PeVip Cái Bang 2163 62 TàiTiềnTỉ Thiên Vương 1628
13 MâyBayss Cái Bang 2098 63 CúCóĐeo Võ Đang 1613
14 sSNhịDươngGiaSs Thúy Yên 2086 64 ChiNan Cái Bang 1611
15 ZzZBàChủNétZzz Hoa Sơn 2080 65 ChiếtMẫn Hoa Sơn 1607
16 Chùa1Cột2Hột2Bên Võ Đang 2078 66 iiQuinnii Nga My 1606
17 hungkaka Võ Đang 2040 67 oooHoàngVũĐiệp Võ Đang 1604
18 o0oĐSNkimbia Cái Bang 2032 68 Blueturtle Cái Bang 1599
19 TùngBắpz Hoa Sơn 2026 69 KiếmThọtVàoHáng Võ Đang 1588
20 PeMunn Nga My 2018 70 daicaquang23 Cái Bang 1582
21 12LiuKang21 Võ Đang 1999 71 ThúyCơ Nga My 1576
22 MạnhĐànhThôiQuênLãng Cái Bang 1997 72 EmBeBanTra Nga My 1573
23 NgọcKhánh Đường Môn 1983 73 Abata Đường Môn 1565
24 ChíTônVõLâm Cái Bang 1977 74 Maybe Võ Đang 1564
25 PeOanh Đường Môn 1951 75 OKiếmTrạchO Cái Bang 1560
26 CòiĐànhThôiQuênLãng Hoa Sơn 1913 76 SmAnhBa Võ Đang 1559
27 MụGìa Nga My 1909 77 DLightThảoGoSu Thiên Nhẫn 1557
28 TiễuNưMaĐầu Nga My 1900 78 DuongTieuKieu Cái Bang 1556
29 lpklatinh Cái Bang 1853 79 LuânLìLỢm Côn Lôn 1555
30 Gấuo0oAnnie Côn Lôn 1849 80 ThánhKiếmTiên Võ Đang 1554
31 SatThuSo2 Đường Môn 1849 81 zSonaz Nga My 1547
32 KillerGirl Thiên Vương 1846 82 ĐừngĐùa Đường Môn 1539
33 SmCôBa Cái Bang 1846 83 AphucPro Hoa Sơn 1538
34 lVVươngLuyVl Cái Bang 1839 84 1DaoLaCHETss Thiên Nhẫn 1537
35 NhàHọMạc Hoa Sơn 1834 85 LờiThềNămXưa Nga My 1534
36 AlexanderHơLàHút Cái Bang 1800 86 GậyThọtVàoHáq Cái Bang 1532
37 BachLongTL Cái Bang 1789 87 TruySát Côn Lôn 1526
38 OCAiDECK Đường Môn 1780 88 NữTiểuLong Nga My 1522
39 NguyễnPhương2015 Đường Môn 1765 89 PéGáuu Võ Đang 1517
40 hiutiu Võ Đang 1765 90 ThânKính Đường Môn 1515
41 MùiTín Võ Đang 1765 91 BăngCôLan Nga My 1510
42 zHoàngz Cái Bang 1750 92 útTài Đường Môn 1501
43 DaiCaCauUt Cái Bang 1747 93 MèoĐất Võ Đang 1500
44 llHoàiLinhll Thiên Vương 1745 94 MonsterRyNo1 Cái Bang 1499
45 Độccôtình Võ Đang 1740 95 KiệmLonqChao Hoa Sơn 1495
46 LANGKHACHII Hoa Sơn 1734 96 2000Đồng Nga My 1476
47 HoàiThuMinhPhạm Đường Môn 1733 97 CaisTênGìĐây Thiếu Lâm 1448
48 Seikoz1 Cái Bang 1731 98 HanHitAll Hoa Sơn 1444
49 thiênthần9k Nga My 1726 99 BacCaiThanSau Cái Bang 1432
50 BiĐànhThôiQuênLãng Thúy Yên 1724 100 lSOSlJoker Đường Môn 1430