Kết quả đua Top Đẳng Cấp Thần Long - Bạch Hổ - Kim Long - Thần Hổ

9K.com.vn - Sự kiện đua Top 9K NHẬN NGAY TIỀN MẶT tại 04 máy chủ đầu tiên Thần Long - Bạch Hổ - Kim Long - Thần Hồ đã kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 01/08/2014. Sau đây Chị Ba 9K xin công bố danh sách Kết Quả Đua Top Đẳng Cấp của 04 máy chủ Thần Long - Bạch Hổ - Kim Long - Thần Hổ.

KẾT QUẢ ĐUA TOP ĐẲNG CẤP

THẦN LONG - KIM LONG - BẠCH HỔ - THẦN HỔ

Thần Long

Bảng Vàng Đua Top Đẳng Cấp
HạngTên nhân vậtMáy chủ Giải thưởng VND 
1 Lisanna Thần Long 5.000.000
2 oQoNỏThần Thần Long 3.000.000
3 TaoBaDao Thần Long  2.000.000

 

Phần Thưởng
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 1
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *4

Thủy Tinh Lv 6 *4
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 2
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *3

Thủy Tinh Lv 6 *3
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 3
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *2

Thủy Tinh Lv 6 *2

Kim Long

Bảng Vàng Top Đẳng Cấp
HạngTên nhân vậtMáy chủ Giải thưởng VND 
1 QBJudas Kim Long 5.000.000
2 KhôngCầnTên Kim Long 3.000.000
3 EzrealVũKhíTốiThượng Kim Long 2.000.000
Giải Thưởng
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 1
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *4

Thủy Tinh Lv 6 *4
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 2
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *3

Thủy Tinh Lv 6 *3
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 3
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *2

Thủy Tinh Lv 6 *2

Bạch Hổ

Bảng Vàng Top Đẳng Cấp
HạngTên nhân vậtMáy chủ Giải thưởng VND 
1 zFamilyzAnhNúi Bạch Hổ 5.000.000
2 zFamilyzSátẢnhLôi Bạch Hổ 3.000.000
3 zFamilyzBáVương Bạch Hổ 2.000.000
Giải Thưởng
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 1
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *4

Thủy Tinh Lv 6 *4
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 2
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *3

Thủy Tinh Lv 6 *3
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 3
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *2

Thủy Tinh Lv 6 *2

Thần Hổ

Bảng Vàng Top Đẳng Cấp
HạngTên nhân vậtMáy chủ Giải thưởng VND 
1 NhokMa Thần Hổ   5.000.000
2 TyNy Thần Hổ   3.000.000
3 SiêuNhânTyNy Thần Hổ 2.000.000

 

Giải Thưởng
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 1
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *4

Thủy Tinh Lv 6 *4
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 2
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *3

Thủy Tinh Lv 6 *3
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 3
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.

2.000 Củ khoá *2

Thủy Tinh Lv 6 *2

Lưu ý

 • Tin tức được ghi nhận lúc 23h59 ngày 01/08/2014.
 • Quà tặng tiền mặt sẽ được trao trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đua top.
 • Quà tặng vật phẩm được trao qua thư Hệ Thống.