Kéo dài thời gian bảo trì sự kiện mới

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ kéo dài thời gian bảo trì cập nhật sự kiện và tính năng mới.

Thời gian bảo trì: từ 04h00 đến 10h30 ngày 09/07/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Cập nhật sự kiện mới

A. Sự kiện mới

B. Tính năng Phiên Bản Mới

  • Kim Sư Thành Đôi.
  • Điều chỉnh phần thưởng boss 145.

C. Liên thông máy chủ