Kéo dài bảo trì Liên Thông Máy Chủ

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin được thông báo kéo dài bảo trì máy chủ để tiến hành liên thông server.

Thời gian kéo dài bảo trì: 

Long Tộc: đã hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản và liên thông
Hổ Tộc: kéo dài thời gian đến 12h00 ngày 30/12
Cụm Lâm An: kéo dài đến 15:00 ngày 30/12

Nội dung bảo trì: Liên Thông Máy Chủ

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.