Hướng dẫn thiết lập Bảo Vệ Tài Khoản

Giang Hồ mỗi lúc mỗi đông - Thạch Sanh Thì ít Lý Thông thì nhiều

[9K.com.vn] - Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản của các Thiếu Hiệp, 9K Truyền Kỳ đã cập nhật chức năng Bảo Vệ Tài Khoản. Đây là một tính năng rất hữu ích nhằm bảo vệ quyền lợi cho các Thiếu Hiệp nhất là khi người đã bỏ biết bao công sức và tiền của vào nhân vật.

Công dụng: Sau khi cài đặt chức năng Trung Tâm An Toàn, mỗi lần đăng nhập, nhân vật đều là trạng thái khóa, không thể tiến hành các thao tác như mở thư, mua bán tại Trung Tâm Giao Dịch, Hàng Đấu Giá, Trân Bảo Các, NPC Tiệm, cường hóa.

Để tiến hành các thao tác này, nhân sĩ cần tiến hành nhập mật mã an toàn mở khóa bảo hộ.

Cách thiết lập mật mã tài khoản

Bước 1: Nhấn vào nút hình chìa khóa trên thanh trạng thái để mở giao diện Bảo Vệ Tài Khoản.

Bước 2: Nhấn nút “KHÓA” để tiến hành đặt mật mã Bảo Vệ Tài Khoản.

Bước 3: Thiết lập mật mã bí mật, điền mật mã vào ô khoanh đỏ bằng cách dùng chuột nhấn vào bàn phím trên màn hình.

Sau khi điền xong nhấn Đồng Ý để hoàn tất đặt mật mã bảo vệ tài khoản.

Lưu ý

 • Sau khi đặt xong phải đăng nhập lại mới kích hoạt khóa tài khoản.
 • Có thể nhấn nút hình xí ngẫu để thay đổi vị trí các phím số trên bàn phím.
 • Sau khi đã cài đặt mật mã an toàn, nếu Thiếu Hiệp nhập sai mật mã, cần tiến hành nhập lại. Số lần được nhập là 5, cứ mỗi nhập sai sẽ trừ đi 1 lần. Nếu Thiếu Hiệp liên tục nhập sai 5 lần mật mã an toàn, cần chờ 30 phút sau mới có thể nhập lại.

Đổi mật khẩu

  • Mở giao diện Bảo Vệ Tài Khoản rồi nhấn vào nút Đổi Mật Khẩu để tiến hành đổi mật mã bảo vệ tài khoản.

  • Điền đầy đủ mật mã cũ và mới vào chỗ khoanh đỏ bằng bàn phím ảo trên màn hình.

 • Nhấn Đồng Ý để hoàn tất việc đổi mật mã bảo vệ tài khoản.

Quên mật khẩu phải làm sao

  • Trong lúc sử dụng nếu đã quên mật khẩu hãy mở giao diện bảo vệ tài khoản ra. Chọn Quên Mật Khẩu.

  • Sau khi bấm quên mật khẩu, hệ thống sẽ tự động đếm ngược thời gian 05 ngày. Trong thời gian 05 ngày này, nhân vật vẫn ở trạng thái khóa, không thể tiến hành các thao tác như mở thư, mua bán tại Trung Tâm Giao Dịch, Hàng Đấu Giá, Trân Bảo Các, NPC Tiệm, Cường Hóa.
  • Sau 05 ngày chức năng Bảo Vệ Tài Khoản sẽ hủy bỏ. Phải cài đặt lại từ đầu.
  • Nếu bỗng nhiên nhớ ra mật khẩu, hãy Hủy Yêu Cầu và tiến hành mở khóa bình thường.

Hủy chức năng bảo vệ

  • Mở giao diện Bảo Vệ Tài Khoản rồi nhấn vào nút Hủy để tiến hủy mật mã bảo vệ tài khoản cũng như hủy luôn chế độ bảo về tài khoản.

  • Nhấn đồng ý để chắc chắn rằng bạn muốn bỏ mật mã bảo vệ tài khoản.

  • Điền mật mã bảo vệ tài khoản hiện tại vào ô khoanh đỏ bằng bàn phím trên màn hình

 • Nhấn nút Đồng Ý để hoàn tất việc hủy bỏ mật mã bảo về tài khoản. Tài khoản sau khi hủy không còn được bảo vệ nữa.