Hoàn tất khắc phục lỗi hộp quà Long Hổ Bạc

9K.com.vn - Các Thiếu Hiệp thân mến,

Chị Ba 9K xin thông báo, Sự kiện Anh Hùng Thiếp trong chuỗi sự kiện tháng 12, đã hoàn tất khắc phục lỗi nhận Hộp Quà Long Hổ Bạc. Các Thiếu Hiệp có thể tiếp tục sử dụng hộp quà đến khi đạt giới hạn.

Một lần nữa, Chị Ba 9K thay mặt Ban Điều Hành cáo lỗi cùng quý thiếu hiệp vì sự cố không mong muốn trên.

Ngoài ra, thân mời các Thiếu Hiệp tham gia những sự kiện sau đang diễn ra tại 9K.

A. Sự kiện mới:

B.  Tính năng mới