Đóng sự kiện Đua Top Nạp Thẻ Ngày

[9K.com.vn] - Hiện tại sự kiện Đua Top Nạp Thẻ Ngày đang gặp lỗi kỹ thuật. Vì vậy, Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiệu hiệp việc tạm đóng sự kiện này. Cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 22h30 ngày 17/04/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Sau khi khắc phục lỗi, sự kiện này sẽ được mở lại vào thời điểm thích hợp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.

Chị Ba 9K kính báo.