Dời ngày bắt đầu sự kiện Quay là Trúng 100%

[9K.com.vn] - Do một số lý do kỹ thuật, sự kiện Quay Là Trúng Tháng 9 sẽ bắt đầu vào 10h00 19/09/2014, thay vì 18/09 như đã thông báo.

Như vậy sự kiện sẽ bắt đầu vào 10h ngày 19/09 và kết thúc vào 23h59 ngày 15/10/2014 nhé!

Chị Ba 9K rất lấy làm tiếc về sự cố không mong muốn này, Các thiếu hiệp đừng quên tích lũy điểm năng động để quay số ngay khi chương trình ra mắt nhé!