Điều chỉnh cấp độ nhận thưởng Chơi Là Có Quà 7

[9K.com.vn] - Các Thiếu Hiệp thân mến,

Nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn, và háp dẫn hơn cho các Thiếu Hiệp tham gia Chương trình Chơi Là Có Quà 7, Ban Điều Hành điều chỉnh cấp độ nhận thưởng của chương trình xuống thấp hơn cụ thể như sau:

Phần thay đổi màu đỏ

Chơi 9K nhận quà 3Q

Đẳng Cấp Yêu Cầu Nhận ThưởngTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
40 Hán Thiên Chước Địa (+10)(7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
Đá Tinh Luyện-Tím 2 Khóa Vĩnh viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 10 Khóa 30 Ngày
Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 10 Khóa 30 Ngày
70 Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 2 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
80 Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
89 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 2 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 3 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 2 Khóa 7 Ngày
91 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày
333 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
92 Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Sổ Thẻ Tướng Truyền Thuyết (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
888 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
93 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 5 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 5 Khóa 7 Ngày
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 5 Khóa 7 Ngày
Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 5 Khóa Vĩnh Viễn
Ma Tốc Độ (Vĩnh Viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn

Chơi 9K nhận quà 2U

Đẳng Cấp Yêu Cầu Nhận ThưởngTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
40 Thẻ x3 EXP 2 Khóa -
Thẻ Like x3 2 Khóa -
70 Hộp quà đạo cụ 1 Khóa -
Cánh Mộng Ảo 1 Khóa 15 ngày
80 Hộp quà đạo cụ 2 Khóa -
Bộ Tình Yêu Bong Bóng 1 Khóa 15 ngày
89 Hộp quà thời trang 3 Khóa -
Ma Công - Cao 3 Khóa -
Vật công - Cao 3 Khóa -
Ghế Bay Cung Đình 1 Khóa 60 ngày
Bộ Yêu hoa hồng 1 Khóa 60 ngày
93 Cánh Tình Yêu Ngập Tràn 1 Khóa 90 ngày
Bộ Áo Tuyết Lãng Mạn 1 Khóa Vĩnh viễn
Thiên Sứ Hương Hương-Gậy 1 Khóa Vĩnh viễn
Rương Trứng rồng Yami 1 Khóa -
3334 đóa hoa 5 Khóa -