Danh sách nhận giải Tải 9K Tiền Mặt Bao La

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo danh sách các thiếu hiệp may mắn nhất đã trúng thưởng giải thưởng tiền mặt của sự kiện "Tải game 9K Tiền Mặt Bao La" nhé!

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

Zing IDChữ Số Trúng ThưởngMã Kiểm ChứngGiải ThưởngNgày Quay Số
hie*****n 27ZW7 NL8LNRN 15,000,000 VND 03/07/2014
anh*****23 ZGM38 DEWJYEF 15,000,000 VND 03/07/2014
sky***** A3P7X GD92AIZ 15,000,000 VND 03/07/2014
tru*****sa DR78E 9C8RMUH 15,000,000 VND 03/07/2014
ngh*****n282012 4N38J I6UTPCC 15,000,000 VND 03/07/2014
hei*****79 SJEG1 BKIEZA5 15,000,000 VND 03/07/2014
zid*****abac.haui IB14W YZFCGCE 15,000,000 VND 03/07/2014
ngu*****occhi1984vl S12KC DM5SGM5 15,000,000 VND 03/07/2014
kun***** 1AUVA J8WG2JH 15,000,000 VND 03/07/2014
ban*****so1 F2WQL 4FSGIRY 3,000,000 VND 02/07/2014
kha***** 7UF37 MFQCJG4 2,000,000 VND 02/07/2014
hoa*****o1o3 732AP B8LFRD1 1,000,000 VND 02/07/2014
thr*****her 26PTA 46FHUNF 500,000 VND 02/07/2014
asd***** E14AQ 9M5SMRK 500,000 VND 02/07/2014
9k7*****02 W5BB7 7CNNR5R 500,000 VND 02/07/2014
dkh*****au A113Q TLIXNEZ 500,000 VND 02/07/2014
97_*****r 2U3D6 JG4USDP 500,000 VND 02/07/2014
tuo*****ncuibap041 H7AEE TVSX8T2 500,000 VND 02/07/2014
cho*****71 5DDEA 6CBVH5L 3,000,000 VND 01/07/2014
bj2***** Y65BC H5K5WBB 2,000,000 VND 01/07/2014
kqs***** T626F VMPTPBV 1,000,000 VND 01/07/2014
hoa*****91 PS22E L6KJ1C9 500,000 VND 01/07/2014
tua*****dg1 EJS91 45U3N6U 500,000 VND 01/07/2014
tro*****nh1989qn1 W9G43 Q49YNVT 500,000 VND 01/07/2014
tha*****ng2463 A7T2L RG675S9 500,000 VND 01/07/2014
bui*****baotro1987 M75I9 6SN92WY 500,000 VND 01/07/2014
pho*****c MR9S4 WVWLSLE 500,000 VND 01/07/2014
vis***** 6TV32 M17JQSM 3,000,000 VND 30/06/2014
kcl***** PE6C6 YFSXRPU 2,000,000 VND 30/06/2014
tra*****333 R6Z4W PF6A1SH 1,000,000 VND 30/06/2014
lon***** 7YNFL SJSI74U 500,000 VND 30/06/2014
kil*****11sg 4RXMC MHMY4G9 500,000 VND 30/06/2014
zid*****envan_nghia1995 K9KA5 JTKZ3CX 500,000 VND 30/06/2014
xxx*****yo CSB2F JDM8X1K 500,000 VND 30/06/2014
hon*****nternet08 CHV2J SRSRSXZ 500,000 VND 30/06/2014
noi*****oi112 SUF3E JZ413QH 500,000 VND 30/06/2014
tan*****n88 6JAF5 FEMXQ39 3,000,000 VND 29/06/2014
san***** CD4TR CPBGXIK 2,000,000 VND 29/06/2014
tik***** MQ1CF 9CNTB9Z 1,000,000 VND 29/06/2014
gia*****amdang S474H B78YJBZ 500,000 VND 29/06/2014
cry***** XF423 MIUHK9M 500,000 VND 29/06/2014
456*****anto456 P8DY2 8GA1138 500,000 VND 29/06/2014
mac*****g 73Z8D R2R9GX1 500,000 VND 29/06/2014
han*****ngtu24 5P7SJ M4QFXGR 500,000 VND 29/06/2014
1st*****akatq VA236 CU76DAW 500,000 VND 29/06/2014
net***** 6XI2W AMZTTDK 3,000,000 VND 28/06/2014
shi*****111 6UTBC R9UFKJH 2,000,000 VND 28/06/2014
vhv***** 69VUU S5A8K8C 1,000,000 VND 28/06/2014
zid*****enminhkiet16119 85LIZ CIGCBIY 500,000 VND 28/06/2014
9kt*****kyqn 728SS 7W7ITJF 500,000 VND 28/06/2014
lam*****3 9H4Y8 UIDV9MX 500,000 VND 28/06/2014
ben*****04 388HU N8IJIM5 500,000 VND 28/06/2014
bul***** 55J5W WYF2QP8 500,000 VND 28/06/2014
nho*****em193 F2ZRU R8YBUYP 500,000 VND 28/06/2014
wjn*****o08 65GLM PMLJ6CS 3,000,000 VND 27/06/2014
hct***** D674B N4HK7K3 2,000,000 VND 27/06/2014
vot*****itkoj YNYB3 WZ59R9E 1,000,000 VND 27/06/2014
don*****012019 R6ARM H4DVNUJ 500,000 VND 27/06/2014
khu*****2002 4Q2R3 BBPQ4GM 500,000 VND 27/06/2014
mai*****123456 2YDCM VHH5AS5 500,000 VND 27/06/2014
chi*****dle 2M16Z 1R1GAWI 500,000 VND 27/06/2014
1ze***** N65GR B5LGMWX 500,000 VND 27/06/2014
nho*****a99 4T47S 6MKYR4R 500,000 VND 27/06/2014
lib***** ESS6G CR2KIW2 3,000,000 VND 26/06/2014
hvx*****111 2PM98 YCBL5N3 2,000,000 VND 26/06/2014
tha*****en0379 8D9MF N9GRLP1 1,000,000 VND 26/06/2014
ski***** METU7 XGRBDNN 500,000 VND 26/06/2014
tik***** QN4A7 5UL3IV6 500,000 VND 26/06/2014
heo*****vn ME1BN JC2ILHT 500,000 VND 26/06/2014
zid*****hoantt 3C3BH ST8G5T8 500,000 VND 26/06/2014
hoa*****phong1 UY86S 72PVS2F 500,000 VND 26/06/2014
bin***** CDE34 3ZA9TIE 500,000 VND 26/06/2014
gam*****cv E54FW 1PP3MUQ 3,000,000 VND 25/06/2014
mam***** M59MW NJ4PBXM 2,000,000 VND 25/06/2014
pla***** 8UR4V BFYIF98 1,000,000 VND 25/06/2014
ngu*****anghy03031987 C6IY5 CTULNI5 500,000 VND 25/06/2014
nok*****52444 7VVWX 7JL74Z7 500,000 VND 25/06/2014
mrs***** ZXUG3 UR2DKI2 500,000 VND 25/06/2014
lis*****a152 8NZ26 ZRNPH7Z 500,000 VND 25/06/2014
dey*****may W9SZ7 4MKFUT7 500,000 VND 25/06/2014
thi*****enh432 K46V9 YQKAPSZ 500,000 VND 25/06/2014
kha*****h002 6UDQ4 2X53GE3 3,000,000 VND 24/06/2014
lyu***** NZM92 QP81I3E 2,000,000 VND 24/06/2014
zid*****guyen10291 JS3L6 C7SB9YA 1,000,000 VND 24/06/2014
ngu*****iminhhien13 W6WGK E86F3A7 500,000 VND 24/06/2014
din*****vu CP249 6N7B595 500,000 VND 24/06/2014
net*****hanhhn 778CE SW8TZBH 500,000 VND 24/06/2014
ong***** 3D9QA 3B5X5LM 500,000 VND 24/06/2014
kan***** JKM55 A7TFRC3 500,000 VND 24/06/2014
min*****kyb1 5Q7YW N48DV7B 500,000 VND 24/06/2014
zmi*****2222 H2L23 RI5CMJR 3,000,000 VND 23/06/2014
gzt***** H9DKX E54Z5H1 2,000,000 VND 23/06/2014
gzt***** T9SMW KLP2LEM 1,000,000 VND 23/06/2014
z1m*****iem1997 VX7XX KKFZNJF 500,000 VND 23/06/2014
tha*****910 38IZL UM8KE3J 500,000 VND 23/06/2014
nob*****30 A683Q XR7RQF4 500,000 VND 23/06/2014
pho*****mm11 BQ68B DV3TPGP 500,000 VND 23/06/2014
sev*****po44 5RJZQ GER6DEJ 500,000 VND 23/06/2014
nha*****gdunghoi EZD3L H8S1XJ7 500,000 VND 23/06/2014
che*****o1 BFAM5 35YVNEQ 3,000,000 VND 22/06/2014
tun*****3041994 LY25Z RLNAHAB 2,000,000 VND 22/06/2014
ngu*****nh03py PSXC6 MPNFRQG 1,000,000 VND 22/06/2014
wan*****1 5FM8S UL216V8 500,000 VND 22/06/2014
hon*****baby2013 S59YT DC9E871 500,000 VND 22/06/2014
zid*****nglinh180391 6P86C 6X6WW3J 500,000 VND 22/06/2014
hau*****vie 9DAXZ 5AE4MZP 500,000 VND 22/06/2014
tun*****562005vn GS229 K2TBMAQ 500,000 VND 22/06/2014
o0o*****o 6CSM9 ZZEG92M 500,000 VND 22/06/2014
vun*****ntv F6TU9 UK7SNJK 3,000,000 VND 21/06/2014
con*****ang191 KE5VJ 893IE3X 2,000,000 VND 21/06/2014
vit*****et24 92VZ8 5J9ZQT6 1,000,000 VND 21/06/2014
anh*****t S9HLZ SUJLXR3 500,000 VND 21/06/2014
thi*****nthien2 YPS28 W39PQCC 500,000 VND 21/06/2014
plp*****c L838C AXWTPPJ 500,000 VND 21/06/2014
don*****2 25TZL B1CK7GN 500,000 VND 21/06/2014
k4c***** 6W27M I8PNLSQ 500,000 VND 21/06/2014
ngu*****angviet992003 RH1IQ HYS9QEA 500,000 VND 21/06/2014
hoa*****3_07113 751CI MEJMYKR 3,000,000 VND 20/06/2014
sat***** 264CN RBGLS6Y 2,000,000 VND 20/06/2014
nh0*****7 74QYT 3ZCEGUC 1,000,000 VND 20/06/2014
gzt***** C8ANC XI8S14I 500,000 VND 20/06/2014
sti*****te1 GIVI7 NC5H55A 500,000 VND 20/06/2014
con*****yghet123 98VLI R1ANSZX 500,000 VND 20/06/2014
ngo*****anh 6XT89 K1CMH6P 500,000 VND 20/06/2014
tho*****011 RBK5L ZBV34NX 500,000 VND 20/06/2014
leg*****et S8G5I 8E9M4MW 500,000 VND 20/06/2014
cat*****acwy 3TK8Y D2JNWWV 3,000,000 VND 19/06/2014
pha*****cantho9 58Z7E E9QVPXB 2,000,000 VND 19/06/2014
yin*****1 33NKA PT9ALSE 1,000,000 VND 19/06/2014
tha*****h357 TA8Z9 8IFTLNH 500,000 VND 19/06/2014
hun*****ocson2 IQ5WI 7SCXRCK 500,000 VND 19/06/2014
hon*****ng1904 5PSA8 REPA65P 500,000 VND 19/06/2014
ngo*****n K143P 8MVB7RC 500,000 VND 19/06/2014
pha*****netx XW547 NJYF1AT 500,000 VND 19/06/2014
zid*****i200192 1X9TL I5P9QVS 500,000 VND 19/06/2014
sti*****ht 2SX56 J3SH97J 3,000,000 VND 18/06/2014
son***** VKD48 3RELPT8 2,000,000 VND 18/06/2014
kei*****21992 1TCZ7 D15JLWA 1,000,000 VND 18/06/2014
ukn*****n JI6Y6 SSY2L7Y 500,000 VND 18/06/2014
hct***** 2EMA2 2N2FQ8F 500,000 VND 18/06/2014
con*****ki7777 1WV52 ATXGQHT 500,000 VND 18/06/2014
aim*****25002 M197U RXYPFYD 500,000 VND 18/06/2014
anh*****01 R159I 2ACE6PH 500,000 VND 18/06/2014
tyc*****9 H7BCB Z1ZIUQ2 500,000 VND 18/06/2014
dai*****a HN569 RH7323H 3,000,000 VND 17/06/2014
hoa*****o1o1 M9Z4T 437SVQ9 2,000,000 VND 17/06/2014
zid*****nguyentkbsgreen Q4HAY Z2RE8DL 1,000,000 VND 17/06/2014
amn***** L6Q47 6ZQJ5V5 500,000 VND 17/06/2014
ilu***** 5P6NS PDDM8ZH 500,000 VND 17/06/2014
tig*****g_113 2GFY6 ICJD6J4 500,000 VND 17/06/2014
huy*****23 9Z2Q9 MZA58AV 500,000 VND 17/06/2014
toi*****ong RV545 RM9CC4X 500,000 VND 17/06/2014
fee*****ull P93VM ZCM2JKK 500,000 VND 17/06/2014
mis*****nh2 S2SYP XT76LCB 3,000,000 VND 16/06/2014
lan*****on2410 5G8N9 G3V1VMJ 2,000,000 VND 16/06/2014
pro*****eu9x 6MGY2 FAMQHQ8 1,000,000 VND 16/06/2014
lin*****gbr J5EIU I7QUKK8 500,000 VND 16/06/2014
tje*****trj1000 98ZY9 WG5JXC4 500,000 VND 16/06/2014
the***** XN4T2 TNJF21T 500,000 VND 16/06/2014
chu*****echoi1 HXX1V MK4MCZS 500,000 VND 16/06/2014
tay*****2 AWWI7 LDY3CGY 500,000 VND 16/06/2014
vin*****00 FHU45 1QJK3AD 500,000 VND 16/06/2014
dun*****10199531101995 7T36C 8JBE3XE 3,000,000 VND 15/06/2014
non*****gheomt ZWI1C FVM82Q4 2,000,000 VND 15/06/2014
the***** M3L5E Y3XLDL9 1,000,000 VND 15/06/2014
thu*****9 2SL16 GEM5F84 500,000 VND 15/06/2014
hha***** AH6PR 5NZL556 500,000 VND 15/06/2014
che*****may1995 P13GI QB5FHDW 500,000 VND 15/06/2014
int*****thuyan Y2R9I URL5LJ2 500,000 VND 15/06/2014
int*****vuvu945 147AX L1KKSW6 500,000 VND 15/06/2014
int*****.sieutoc LUN9N RM4GBI4 500,000 VND 15/06/2014
s2p*****k14 FQR8J RG3CR3I 3,000,000 VND 14/06/2014
ray*****99 9HTWK ZRPRLB4 2,000,000 VND 14/06/2014
ida*****12 7LT73 E9W4P2W 1,000,000 VND 14/06/2014
int*****tuyetnhung W7PT2 AUXRLIY 500,000 VND 14/06/2014
tac*****005 765UI 1J24G74 500,000 VND 14/06/2014
tan*****t LEM63 MR4EB5X 500,000 VND 14/06/2014
dan*****hue1404 C3ZR9 7IQ7VDX 500,000 VND 14/06/2014
xho***** SS7GH 1FQIGYN 500,000 VND 14/06/2014
bee***** ANPJ2 9TPCG1J 500,000 VND 14/06/2014
cot*****roi298 HF7X6 6QRS2HD 3,000,000 VND 13/06/2014
k9x***** 9C2K7 UCWS8W9 2,000,000 VND 13/06/2014
tra*****liem17 3U5LA 9F9RS7R 1,000,000 VND 13/06/2014
voa*****mtuyetki PD31H G9U6XAG 500,000 VND 13/06/2014
san***** HDL57 CWMDL9B 500,000 VND 13/06/2014
pho*****minhthong 3ZMAH B7XTFYB 500,000 VND 13/06/2014
ken*****20112 35D3N ZTXGRP5 500,000 VND 13/06/2014
cuo*****hieubat600 JZ6R4 AC6RZ7D 500,000 VND 13/06/2014
hun*****e LDU6A BL4BM6M 500,000 VND 13/06/2014

Hướng dẫn nhận thưởng Tải 9k tiền mặt bao la

Bước 01: Đăng nhập bằng Zing ID trúng thưởng và chọn chương trình:

Bước 02: Chọn mục Nhận giải tiền mặt:


Bước 03: Chọn địa điểm và hình thức nhận - BTC khuyến khích nhận giải tại các Nghênh Khách Đường được nêu rõ:

Bước 05: Làm theo mẫu sau nếu nhận thưởng tại Nghênh Khách Đường. Lưu ý kỹ giải thưởng của mình đối với những bạn nhận cùng lúc 02 giải. Thông tin phải điền chính xác rồi mới gửi vì chỉ được điền duy nhất 01 lần.


Nếu đồng ý lưu thông tin BTC sẽ không cho thay đổi nữa.

Bước 07: Làm theo mẫu sau nếu nhận thưởng qua Ngân hàng

Lưu ý

  • Các thiếu hiệp trúng thưởng vui lòng xem hướng dẫn nhận thưởng tại đây nhé.
  • Các thiếu hiệp hãy kiểm tra lại thông tin trúng giải của mình và đăng ký nhận giải tại đây. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ ngay cho BTC thông qua số điện thoại (08) 6299 9088 bấm 6441.
  • Đến 23h59’ 10/07/2014 BTC sẽ ngừng tiếp nhận khiếu nại và tiến hành trao giải theo thông tin đã đăng ký.
  • Gửi hình chụp ảnh CMND (Chính Chủ) bao gồm mặt trước và mặt sau về địa chỉ email khuyenmai@vng.com.vn để BTC làm thủ tục trao giải (Tiêu Đề Email Là Nhận Thưởng Chương Trình Tải 9K Tiền Mặt Bao La)