Đã khắc phục mất điểm kỹ năng 110

[9K.com.vn] - Vì một số lý do kỹ thuật nên vào chiều nay, một số thiếu hiệp bị reset kỹ năng 110 về level 1.

Ban Điều Hành 9K Truyền Kỳ đã khắc phục sự cố này. Hiện tại, các thiếu hiệp đã được điều chỉnh để skill 110 đạt level 10.

skill110

Rất mong nhận được sự thông cảm từ các Thiếu Hiệp vì sự cố không mong muốn này.