Chúc mừng các Tân Nhân Vương đầu tiên

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin được chúc mừng các vị sư huynh/ sư tỷ đầu tiên của các máy chủ Thần Long - Kim Long - Bạch Hổ - Thần Hổ - Mãnh Hổ và Ngân Long. Hy vọng rằng những Tân Nhân Vương này sẽ làm rạng danh môn phái của mình với những gì đã thể hiện tại lần Thi Đấu Môn Phái vừa qua.

Còn những thiếu hiệp chưa đạt được vị trí cao nhất trong Thi Đấu Môn Phái đừng nản lòng -Quân tử báo thù - 10 năm chưa muộn - hãy tích lũy thủy tinh, nâng cao đẳng cấp chờ ngày được đứng trên đỉnh vinh quang!

Tân Nhân Vương máy chủ Thần Long

Click vào hình để phóng to

Tân Nhân Vương máy chủ Kim Long

Click vào hình để phóng to

Tân Nhân Vương máy chủ Bạch Hổ

Click vào hình để phóng to

Tân Nhân Vương máy chủ Thần Hổ

Click vào hình để phóng to

Tân Nhân Vương máy chủ Ngân Long

Click vào hình để phóng to

Tân Nhân Vương máy chủ Mãnh Hổ

Click vào hình để phóng to