Bí Kíp Khủng: Triệt Diệu Nhật Lưu Luy Thể

[9k.com.vn] - Bí Kíp: Triệt Diệu Nhật Lưu Ly Thể với chỉ số cấp 1 đã là 44% sinh lực tối đa, chỉ số cách xa hẳn so với bí kíp Diệu Nhật Lưu Ly thể, Chị Ba 9K tin chắc đây sẽ là loại bí kíp siêu mạnh, tăng độ “ siêu lì” cho các Thiếu Hiệp.

Bí Kíp Khủng: Triệt Diệu Nhật Lưu Luy Thể

Liên Bậc 8:

Hãy cùng Chị Ba 9K tìm hiều cách sở hữu loại bí kíp “siêu khủng” này nhé!

Cách sở hữu

  • Cách sở hữu: để sở hữu bí kíp Triệt Diệu Nhật Lưu Ly Thể, Thiếp Hiệp cần phải có:
    • 01 Bí Kíp Diệu Nhật Lưu Ly Thể.
    • 01 Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển.
    • Dùng Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển để nâng cấp bí kíp Diệu Nhật Lưu Ly Thể thành Triệt Diệu Nhật Lưu Ly Thể.

   • Lưu ý: nếu bí kíp Diệu Nhật Lưu Ly Thể đã học đến cấp lớn hơn 1, Thiếu Hiệp có thể đến NPC Minh Vĩ Đạo Nhân ở Thành Đô chọn: Luân hồi Bí Kíp Phái để nhận 1 lượng củ khoả tương ứng, vì Bí Kíp Diệu Nhật Lưu Ly Thể cấp 1 cũng có thể nâng cấp thành Triệt Diệu Nhật Lưu Ly Thể.

  • Cách sở hữu Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển:
   • Tham gia hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm Liên Server, khi mở Quà Võ Lâm Cao Thủ, Thiếu Hiệp có cơ hội nhận được Mảnh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển.
   • Khi đủ 05 Mảnh Mảnh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển, Thiếu Hiệp hãy gia công thành 01 Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển.