Bảo trì tính năng Kim Sư Thành Đôi

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì tính năng "Kim Sư Thành Đôi", thông tin cụ thể như sau:

Ảnh hưởng:

    • Các thiếu hiệp không thể tham gia vào tính năng Kim Sư Thành Đôi, tuy nhiên vẫn có thể vào game bình thường.

Tính năng sẽ được bảo trì đến khi được thông báo mở lại.

Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.

Chị Ba 9K kính báo,