Bảo trì máy chủ Thần Long

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống để cập nhật phiên bản mới, cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: 6h00 - 8h30

Phạm vi: Máy chủ Thần Long

Nội dung: cập nhật hoàn thiện phiên bản

Trong thời gian bảo trì, các thiếu hiệp sẽ không đăng nhập vào 9K được. Để giải sầu các thiếu hiệp hãy vào Củ Hành 3Q làm một ván giải sầu nhé.