Bảo trì máy chủ ngày 28/1

[9K.com.vn] Để tiến hành cho việc cập nhật phiên bản mới vào sáng mai, 9K sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ thông tin cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: từ 5:00 đến 09:00 ngày 28/1/2016.

Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Cập nhật phiên bản mới

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.