Bảo trì máy chủ 9K từ 5:00 - 9:00 sáng ngày 14/01/2016

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin được thông báo bảo trì máy chủ để cập nhật sự kiện.

Thời gian bảo trì: từ 5:00 - 9:00 sáng ngày 14/01/2016 

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: 

- Sửa lỗi huân chương 15 dòng bị mất khi gửi thư
- Chuỗi sự kiện mới tháng 1

 

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.