Bảo trì máy chủ 9K từ 06h00 đến 10h00 ngày 19/11/2015

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin được thông báo bảo trì máy chủ để nâng cấp máy chủ.

Thời gian bảo trì: từ 06h00 đến 10h00 ngày 19/11/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Nâng Cấp Máy Chủ

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.