Bảo trì hệ thống trang khuyến mãi

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống trang khuyến mãi nhằm bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: từ ngày 20/06 đến thứ tư ngày 23/06.

Ảnh hưởng:

  • Không nhận được Code Tân thủ.
  • Không nhận được quà tặng các chương trình nạp Củ ở máy chủ mới (Lâm An 4 và Lâm An 5)
  • Lưu ý: Các máy chủ mới khi tham gia nạp Củ vẫn được tính trong thời gian bảo trì hệ thống này và quà tặng sẽ được gửi sau khi bảo trì xong.

    Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.

Chị Ba 9K kính báo,