Bảo trì cập nhật phiên bản t1.2

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống để cập nhật phiên bản t1.2, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: 6h00 - 7h00 Chủ Nhật, ngày 20/07/2014

Phạm vi: tất cả các máy chủ

Nội dung: cập nhật hoàn thiện phiên bản, bao gồm:

  • Cập nhật danh sách chọn máy chủ kiểu mới
  • Thêm một số câu hỏi cho hoạt động Vấn Đáp
  • Điều chỉnh thêm 1 dòng thuộc tính phụ ma trên Đá Phụ Ma Chiến Trường
  • Sửa lỗi Text trên Quan Ấn
  • Sửa lỗi Nhiệm vụ mất NPC Ngọc Như Hồng cấp 60

Hướng dẫn sử dụng Giao diện chọn máy chủ mới

  • Màu xanh số 1: 2 máy chủ mới nhất đã ra mắt do hệ thống đề nghị bạn nên tham gia.
  • Màu đỏ số 2: Danh sách máy chủ được chia làm 2 tộc: Long Tộc Và Hổ Tộc, chọn máy chủ của bạn đang chơi và bấm vào Game (màu hồng số 3).

Lần đăng nhập sau hệ thống sẽ tự nhớ máy chủ đã đang chơi ở lần trước. Thiếu Hiệp chỉ việc bấm vào game là xong. Nếu muốn chọn máy chủ khác hãy chọn Máy chủ Khác