Bảo trì Ba Lăng Quân Sơn tại Mãnh Hổ và Kiếm Hổ

[9K.com.vn] - Vì một số lý do kỹ thuật, hiện tại bản đồ Ba Lăng Quân Sơn ở 2 máy chủ Mãnh Hổ và Kiếm Hổ đang bảo trì để sữa lỗi. Các thiếu hiệp vui lòng không đến bản đồ này để tránh xảy ra hiện tượng bị kẹt nhân vật.

Sau khi bảo trì hoàn tất, Ban Điều Hành 9K Truyền Kỳ sẽ thông báo và có phương án đền bù cho 2 máy chủ này. Ban điều hành rất mong các Thiếu Hiệp thông cảm, vì bất tiện này.