6h00 11/6: Bảo trì cập nhật sự kiện mới

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì cập nhật sự kiện và tính năng mới.

Thời gian bảo trì: từ 6h00 đến 9h00 ngày 11/06/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Cập nhật sự kiện mới

A. Sự kiện mới

B. Tính năng Phiên Bản Mới