5h30 - 8h00 10/7: Bảo trì máy chủ

[9K.com.vn] - Sau khi ra mắt Chuỗi sự kiện mới vào sáng ngày 09/7/2015, Chị Ba 9K phát hiện một số lỗi liên quan đến Boss 145. Vì vậy, 9K Truyền Kỳ bảo trì khắc phục các lỗi này.

Thời gian bảo trì: từ 5h30 đến 08h00 ngày 10/07/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Cập nhật sự kiện mới

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.