5/3: Bảo trì cập nhật sự kiện mới

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì cập nhật Chuỗi sự kiện mới trong tháng 3: Gửi Trọn Yêu Thương.

Thời gian bảo trì: từ 4h00 đến 9h00 ngày 05/03/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Cập nhật sự kiện mới

A. Sự kiện mới

B. Tính năng mới

C.Thay đổi trục thời gian mở cấp 150 vào ngày thứ 45 của máy chủ

Xem thêm

Nạp Thẻ tại Đây

Quà tặng Nạp Củ Lần Đầu

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây