4h00 - 9h00 9/7: Bảo trì máy chủ

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì cập nhật sự kiện và tính năng mới.

Thời gian bảo trì: từ 4h00 đến 9h00 ngày 09/07/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Cập nhật sự kiện mới

A. Sự kiện mới

B. Tính năng Phiên Bản Mới

  • Kim Sư Thành Đôi
  • Điều chỉnh phần thưởng boss 145

C. Liên thông máy chủ