4h - 09/05: Bảo trì hệ thống Nạp Thẻ & ZingID

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì chức năng nạp thẻ & hệ thống tài khoản ZingID với thông tin chi tiết như sau:

Hệ thốngThời gian bảo trìẢnh hưởng
Nạp thẻ Từ 04h00 đến 06h00
ngày 09/05/2015
  • Không nạpkhông đổi được Củ (kể cả chức năng nạp củ trực tiếp cho game).
  • Vẫn có thể sử dụng Củ trong thời gian bảo trì.
Tài khoản ZingID
  • Không thể thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin account trong thời gian bảo trì.
  • Không thể tạo account zing mới.
  • Account đang trong game vẫn tiếp tục chơi được

Chị Ba 9K rất mong nhận được sự thông cảm của các thiếu hiệp về sự bất tiện này.

Chị Ba 9K kính báo,